https://docomomobrasil.com/revista-novo/public/journals/4/slot-deposit-dana/ https://revista.fdci.edu.br/ http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/slot-deposit-pulsa/ http://somehide.org/slot-gacor-maxwin/ http://dopovidi-nanu.org.ua/sites/default/files/slot-gacor/ http://istu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/slot-deposit-pulsa/ https://ebook.ivet.edu.ua/public/site/journal/8/-/slot88/ https://theshillonga.com/public/journals/3/slot-deposit-dana/ https://cadlab.fsb.hr/files/slot-deposit-dana/ http://epass.khnu.km.ua/slot-deposit-pulsa/ http://mev.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/07/slot-pulsa/ https://anabaptismtoday.co.uk/public/site/slot-gacor/ http://ojs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2018/10/slot-deposit-dana/ http://csitjournal.khmnu.edu.ua/public/journals/1/slot-deposit-dana/ http://tmit.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/10/slot-deposit-pulsa/ https://plum.co.az/wp-content/uploads/2022/10/slot-gacor/ http://csitjournal.khmnu.edu.ua/slot-deposit-pulsa/ http://ukrpoldialogs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/05/slot-deposit-dana/ http://ukrpoldialogs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/01/slot-pulsa/ http://upc.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/10/slot-gacor/ https://www.ncst.mw/staffprofile/public/files/pubtogel-10/ http://drkaplanbahatemizgonul.com/wp-content/uploads/2022/11/slot-deposit-pulsa/ https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/public/journals/2/slot-deposit-dana/ http://ojs.fatece.edu.br/public/site/slot-gacor/ https://www.cpird.in.th/slot-gacor-maxwin/ https://anabaptismtoday.co.uk/styles/slot88/ http://alimentariastudia.org/public/journals/1/situs-slot-gacor/ https://journal.seamolec.org/files/site/slot-online-gacor/ https://chasopys-ppp.dp.ua/public/site/slot-deposit-pulsa/ https://revistas.pge.sp.gov.br/public/site/slot-gacor/ https://revistas.pge.sp.gov.br/styles/slot-deposit-pulsa/ https://www.ncst.mw/wp-content/uploads/slot-online/ https://tikinet.com.br/wp-content/uploads/slot888/ http://www.izmirakademi.org/-/joker123/ https://tikinet.com.br/wp-content/uploads/situs-slot-gacor/ https://anabaptismtoday.co.uk/public/journals/1/slot-deposit-pulsa/ https://jcsit.ir/ojs/public/site/slot-gacor-maxwin/ https://www.lwvohio.org/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot/profile/ http://fdci.edu.br/-/slot-gacor-maxwin/ https://philol-izvestia.vspu.ru/public/site/rtp-live/ http://newizvestia.vspu.ru/public/site/link-slot-gacor/ https://revista.sthembrasil.com/public/site/slot-demo-pgsoft/ ojs.faculdademetropolitana.edu.br/public/site/slot-deposit-dana/ https://revista.sthembrasil.com/public/site/slot-demo-pgsoft/ http://vocesyrealidadeseducativas.com/ojs/public/site/joker123/ http://ojs.faculdademetropolitana.edu.br/public/site/slot-deposit-dana/ https://ndpi.uz/wp-content/uploads/slot-gacor-maxwin/ https://sci.src.ku.ac.th/assets/slot-deposit-pulsa/ https://sci.src.ku.ac.th/Ed-Tech/images/slot-dana/ https://sci.src.ku.ac.th/slot-gacor/ https://sci.src.ku.ac.th/bocoran-slot-gacor/ https://esd.kps.ku.ac.th/refund/imgnews/slot-gacor/ http://heritage-magazine.com/public/site/slot-deposit-dana/ http://conference.4moms.com/ https://sci.src.ku.ac.th/assets/ https://researchvilla.org/public/site/slot-gacor-2022/ daolsoft > iPhone/iPOD Touch Zone > 한국사 연표 

 

 
전체 > 콘텐츠소개
한국사 연표
책을 읽거나 드라마를 보다가 역사적 사실들이 궁금할 때가 있으시죠? 한국사 연표는 이럴 때 간편하게 한국사의 중요 사건들을 살펴볼 수 있도록 연대순으로 정리한 어플리케이션입니다.
각각의 사건들은 위키피디아의 해당 항목 링크를 포함하여 확장된 정보를 얻을 수 있도록 하였습니다.
또한, 역사지도, 역대 왕(대통령) 목록 그리고 한중일의 왕조 비교표를 제공하여 다양한 관점에서 역사적 사건들을 볼 수 있도록 하였습니다.
이제 안드로이드폰에서 재미있고, 간편하게 한국사를 즐길 수 있습니다.
 
■ 프로그램 특징

1. 한국사 연표(사건 항목별 위키피디아 연결)
2. 중요 시대별 한반도 지도
3. 중요 왕조별 역대 왕(대통령) 목록
4. 한중일 왕조 비교
 
■ 업데이트 히스토리
 
• 최근 버전 변경 내용(v2.4.6)
- 구글 인증 관련 일부 내용 변경
- 특정 제조사 단말기 레이아웃 폴더 지원
  
※ 주의 사항
* 각 사건과 인물의 상세 내용은 열린 백과사전인 위키피디아의 해당 항목으로 연결한 것입니다. 따라서, 내용에 따라 개발자의 견해와 다를 수 있습니다.
* 위키피디아 연결 시, 3G나 WiFi 연결이 필요합니다. 또한, 3G 연결 시에는 요금이 부과될 수 있습니다.
  
※ 프로그램 사용 시 발생하는 불편사항 및 기타 의견은 이메일(master@daolsoft.com)을 보내주십시오. 보내주신 의견은 신중히 고려하여 차기 업데이트 버전에 반영하도록 하겠습니다.