https://docomomobrasil.com/revista-novo/public/journals/4/slot-deposit-dana/ https://revista.fdci.edu.br/ http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/slot-deposit-pulsa/ http://somehide.org/slot-gacor-maxwin/ http://dopovidi-nanu.org.ua/sites/default/files/slot-gacor/ http://istu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/slot-deposit-pulsa/ https://ebook.ivet.edu.ua/public/site/journal/8/-/slot88/ https://theshillonga.com/public/journals/3/slot-deposit-dana/ https://cadlab.fsb.hr/files/slot-deposit-dana/ http://epass.khnu.km.ua/slot-deposit-pulsa/ http://mev.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/07/slot-pulsa/ https://anabaptismtoday.co.uk/public/site/slot-gacor/ http://ojs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2018/10/slot-deposit-dana/ http://csitjournal.khmnu.edu.ua/public/journals/1/slot-deposit-dana/ http://tmit.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/10/slot-deposit-pulsa/ https://plum.co.az/wp-content/uploads/2022/10/slot-gacor/ http://csitjournal.khmnu.edu.ua/slot-deposit-pulsa/ http://ukrpoldialogs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/05/slot-deposit-dana/ http://ukrpoldialogs.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/01/slot-pulsa/ http://upc.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2022/10/slot-gacor/ https://www.ncst.mw/staffprofile/public/files/pubtogel-10/ http://drkaplanbahatemizgonul.com/wp-content/uploads/2022/11/slot-deposit-pulsa/ https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/public/journals/2/slot-deposit-dana/ http://ojs.fatece.edu.br/public/site/slot-gacor/ https://www.cpird.in.th/slot-gacor-maxwin/ https://anabaptismtoday.co.uk/styles/slot88/ http://alimentariastudia.org/public/journals/1/situs-slot-gacor/ https://journal.seamolec.org/files/site/slot-online-gacor/ https://chasopys-ppp.dp.ua/public/site/slot-deposit-pulsa/ https://revistas.pge.sp.gov.br/public/site/slot-gacor/ https://revistas.pge.sp.gov.br/styles/slot-deposit-pulsa/ https://www.ncst.mw/wp-content/uploads/slot-online/ https://tikinet.com.br/wp-content/uploads/slot888/ http://www.izmirakademi.org/-/joker123/ https://tikinet.com.br/wp-content/uploads/situs-slot-gacor/ https://anabaptismtoday.co.uk/public/journals/1/slot-deposit-pulsa/ https://jcsit.ir/ojs/public/site/slot-gacor-maxwin/ https://www.lwvohio.org/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot/profile/ http://fdci.edu.br/-/slot-gacor-maxwin/ https://philol-izvestia.vspu.ru/public/site/rtp-live/ http://newizvestia.vspu.ru/public/site/link-slot-gacor/ https://revista.sthembrasil.com/public/site/slot-demo-pgsoft/ ojs.faculdademetropolitana.edu.br/public/site/slot-deposit-dana/ https://revista.sthembrasil.com/public/site/slot-demo-pgsoft/ http://vocesyrealidadeseducativas.com/ojs/public/site/joker123/ http://ojs.faculdademetropolitana.edu.br/public/site/slot-deposit-dana/ https://ndpi.uz/wp-content/uploads/slot-gacor-maxwin/ https://sci.src.ku.ac.th/assets/slot-deposit-pulsa/ https://sci.src.ku.ac.th/Ed-Tech/images/slot-dana/ https://sci.src.ku.ac.th/slot-gacor/ https://sci.src.ku.ac.th/bocoran-slot-gacor/ https://esd.kps.ku.ac.th/refund/imgnews/slot-gacor/ http://heritage-magazine.com/public/site/slot-deposit-dana/ http://conference.4moms.com/ https://sci.src.ku.ac.th/assets/ https://researchvilla.org/public/site/slot-gacor-2022/ daolsoft > iPhone/iPOD Touch Zone > 한국사대사전 

 

 
전체 > 콘텐츠소개
한국사대사전

■■■■ 출시 이벤트 혜택 ■■■■
한국사대사전출시기념 “15이벤트, "정가 5만원"을 저렴하게 구입하세요. ^^
출시일 앱 가격 2만원, 정가 5만원까지 하루 지날 때마다 2,000원씩 Up !!!
빠른 구입으로 앱 비용 절감하시기 바랍니다.

국내 최초! 최강! “한국사대사전출시!! (2017/03/09)
국내 최고, 방대한 내용(A4 2만 페이지)의 표제어에 대한 설명과 이미지
한국사 및 역사 관련 각종 시험(공무원/한국사능력/수능…) 대비!!
국내 한국사 최초로 사용자 편의를 위한
유사 단어 JUMP/형광펜/이미지 검색/연표/퀴즈/암기 학습/책갈피/히스토리/백업등의 기능 적용
  
I.
콘텐츠
국내 최초로 한국사 전체에 대한 방대한 내용을 담은한국사대사전입니다. 다양한 분야의 전문가가 17년 동안의 노력으로 집필하여 완성한 한국 최대의 한국사대사전입니다. 세계사 속에서 우리의 역사와 미래를 객관적으로 바라보며, 한국인으로서의 지각 능력과 안목을 넓히고 국가, 사회는 물론 미래 사회를 대비할 수 있습니다. “한국사대사전이 우리 역사에 대한 이해의 길잡이가 되길 바랍니다.

II. 특징
1.
각 분야의 전문가 약 600여 명이 집필
2.
문화재, 유물, 유적 등 그 시대의 역사를 한눈에 알 수 있는 도판 총 13,000점 수록
3.
···대학생 및 일반인까지 남녀노소가 쉽게 접할 수 있는 해설
4.
한국사에 관한 사실뿐만 아니라 국문학, 한문학, 인명, 미술, 음악, 종교 등 한국사에 관계된 전체 분야에 걸친 사항을 수록
5.
한국사를 전체적으로 바라볼 수 있도록 편찬

III. 프로그램
1.
실시간 표제어 검색, 신속한 표제어 검색 기능
2.
실시간 이미지 검색, 신속한 이미지 검색 기능
3.
표제어 하이퍼링크(점프) 적용, 유사 단어 이동 기능
4.
형광펜 기능 적용, 사용자의 포인트 학습 기능
5.
한국사 연표 적용, 시대별 역사 요약 학습 기능
6.
단어장(책갈피 기능 확장) 기능 지원, 검색과 암기 학습 기능
7.
다수의 단어장 저장, 최근 검색 목록 백업/복원 기능
8.
최근 검색한 단어를 찾아볼 수 있는 History 기능
9.
퀴즈와 플래시 카드를 이용한 암기 학습 기능
10.
다양한 Option 기능으로 사용자에게 보다 편리한 환경 제공


* 고객 문의
이메일: master@daolsoft.com / 홈페이지: www.daolsoft.com / 전화: 02-3473-8703
개발·판매: (주)다올소프트